Het gaat beginnen .....

Actueel (12-6-2018)

Sportvrienden,
 
De vluchten van de Noordelijke Unie gaan beginnen.
Vandaag 12 juni inkorven voor de klassieker St. Vincent !

Nog één extra aandachtspunt ….
 
De poulegelden en de prijs voor de gekleurde uitslag met reportages daarin (à  € 5,50) worden voortaan geïncasseerd door de (wedvlucht) penningmeester van uw afdeling. Dit geldt niet voor de verenigingen in afdeling 10. Deze verenigingen dienen de gelden zoals in voorgaande jaren, zelf over te maken aan de penningmeester van de NU.
 
Veel succes gewenst met de vluchten.
 
Met sportgroeten,

Bestuur NU

 

Terug

Sponsors